احیاء پایه قلبی

هادی عبداللهی

معرفی

احیاء پایه قلبی

علی‌رغم پیشرفت‌های گسترده‌ در پیشگیری از بیماری‌های قلبی- عروقی، هنوز ایست قلبی ناگهانی یکی از علل عمده‌ی مرگ در جوامع مختلف است. 70 درصد ایست‌های قلبی در خارج از بیمارستان اتفاق می‌افتد. در بسیاری از موارد، ایست قلبی داخل یا خارج بیمارستانی در دقایق ابتدایی تشخیص داده نشده و اقدام درستی صورت نمی گیرد. پیامد ایست‌ قلبی بسیار اَسَف‌بار است. فقط در حدود 10 درصد بیماران بزرگسال دچار ایست قلبی به علل غیرترومایی که توسط سرویس اورژانس به بیمارستان رسانده می‌شوند، زنده از بیمارستان ترخیص می‌گردند. با دانش و مهارتی که شما در این دوره خواهید آموخت، شانس بازگشت به زندگی را برای این دسته از بیماران افزایش خواهید داد. برای کسب مهارت های لازم شرکت در دوره عملی ضروری است.
جزئیات دوره
  • تاریخ شروع دوره: ۱۳۹۹-۰۷-۰۱ (۱۳:۳۱)
  • تاریخ انقضاء دوره: ۱۴۰۲-۰۷-۰۱ (۱۳:۱۰)
  • جلسات: تعداد ۱۶ جلسه فعال از ۱۶ جلسه کلی
  • تعداد فایل‌های ویدوئی/اسکورم: ۱۵
  • خصیصه های اضافی:
    • تدریس توسط مربیان رسمی احیاء
    • دارای محتوی هوشمند الکترونیک و تعاملی
جلسه ۱

احیاء پایه بالغین

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۱۲-۱۷ (۱۵:۳۳) - مهلت استفاده: ۳ سال

درباره این جلسه

در این جلسه یک سناریوی شبیه سازی شده از ایست قلبی و احیاء پایه در یک فرد بزرگسال مشاهده می کنید و با اصول اقدامات احیاء در این گروه سنی آشنا می شوید.


جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
جلسه ۲

مهارت های احیاء پایه بالغین

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۱۲-۱۷ (۱۵:۳۳) - مهلت استفاده: ۳ سال

درباره این جلسه

در این جلسه با استفاده از انیمیشن، مهارت های احیاء یک نفره بالغین، شامل بررسی ایمنی صحنه، تشخیص ایست قلبی و درخواست کمک و شروع احیاء را مشاهده می کنید.


جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
جلسه ۳

احیاء دو نفره بالغین

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۱۲-۱۷ (۱۵:۳۳) - مهلت استفاده: ۳ سال

درباره این جلسه

در این جلسه در مورد احیاء دو نفره در بالغین و مهارت های استفاده از AED و BAG MASK بحث می کنیم.

جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
جلسه ۴

کار گروهی

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۱۲-۱۷ (۱۵:۳۳) - مهلت استفاده: ۳ سال

درباره این جلسه

عملیات احیاء به صورت گروهی انجام می‌شود و کار گروهی موثر در موفقیت نتایج بسیار ضروری است. ارتباط ضعیف بین افراد، عملکرد تیم را مختل می‌کند. کار گروهی موثر، احتمال موفقیت عملیات احیاء را بیشتر می‌کند.


جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
جلسه ۵

احیاء پایه اطفال

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۱۲-۱۷ (۱۵:۳۳) - مهلت استفاده: ۳ سال

درباره این جلسه

در این جلسه اقدامات احیاء قلبی پایه در گروه سنی اطفال را بررسی می کنیم. به تعریف گروه سنی اطفال، اقدامات احیاء یک و دو نفره و تفاوت های آن با احیاء بالغین می پردازیم.


جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
جلسه ۶

نکات AED اطفال و شیر خواران

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۱۲-۱۷ (۱۵:۳۳) - مهلت استفاده: ۳ سال

درباره این جلسه

این جلسه درباره استفاده از AED در شیرخواران و اطفال کم تر از 8 سال می باشد. اگرچه تمامی AED ها براساس یک اصل تقریبا یکسان عمل می کند،تجهیزات AED متناسب با مدل و شرکت سازنده اش متفاوت است. شما باید با تجهیزات AED محیط کار خود از جمله تفاوت های آن در اطفال آشنا شوید که در این جلسه به طور اختصاصی به این موضوع می پردازیم.

جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
جلسه ۷

احیاء پایه شیرخواران

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۱۲-۱۷ (۱۵:۳۳) - مهلت استفاده: ۳ سال

درباره این جلسه

اگرچه اصول کلی احیاء در همه گروه های سنی تقریبا یکسان اما تفاوت های خاصی در مورد احیاء پایه در شیرخواران وجود دارد که در این جلسه این موارد مهم را بحث می کنیم.

جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
جلسه ۸

خفگي يا انسداد راه هوايي

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۱۲-۱۷ (۱۵:۳۳) - مهلت استفاده: ۳ سال

درباره این جلسه

اين جلسه در مورد برطرف كردن انسداد راه هوايي يا Choaking در بالغين، اطفال و شيرخواران است و همچنين به تفاوت اقدامات احياء پايه در ايست قلبي به دنبال خفگي مي پردازيم.

جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
جلسه ۹

موارد خاص

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۱۲-۱۷ (۱۵:۳۳) - مهلت استفاده: ۳ سال

درباره این جلسه

اين جلسه در مورد موقعيت هاي خاص در احياء پايه مانند تنفس دهان به دهان ، تنفس در بيمار داراي راه هوايي پيشرفته ، مسمويت با اوپيوم و..... است.

جلسه قابل استفاده است. ۱۰۰,۰۰۰ ریال
جلسه ۱۰

خلاصه تازه های احیاء پایه 2020

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۱۲-۱۷ (۱۵:۳۳) - مهلت استفاده: ۳ سال

درباره این جلسه

در این جلسه طبقه بندی توصیه ها در گایدلاین و میزان اعتبار شواهد علمی و همچنین خلاصه تازه های احیاء پایه 2020 را بحث می کنیم.
جلسه قابل استفاده است. رایــــــگان
جلسه ۱۱

زنجیره بقا و الگوریتم فوریت های اوپیوم 2020

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۱۲-۱۷ (۱۵:۳۳) - مهلت استفاده: ۳ سال

درباره این جلسه

در این جلسه با توجه به انتشار گایدلاین جدید احیا در اکتبر 2020 به بررسی تازه های مربوط به زنجیره بقا و همچنین الگوریتم فوریت های ناشی از اوپیوم در اقدامات احیاء پایه می پردازیم.
جلسه قابل استفاده است. [قابل خرید]
جلسه ۱۲

تازه های احیاء پایه در ایست قلبی مادر باردار و شیرخواران

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۱۲-۱۷ (۱۵:۳۳) - مهلت استفاده: ۳ سال

درباره این جلسه

در این جلسه با توجه به انتشار گایدلاین جدید احیا در اکتبر 2020 به بررسی تازه های مربوط به ایست قلبی مادر باردار و شیرخواران در اقدامات احیاء پایه می پردازیم.
جلسه قابل استفاده است. [قابل خرید]
جلسه ۱۳

تازه های مدیریت ارست تنفسی اطفال و بازخورد و تشریح عملکرد

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۱۲-۱۷ (۱۵:۳۳) - مهلت استفاده: ۳ سال

درباره این جلسه

در این جلسه با توجه به انتشار گایدلاین جدید احیا در اکتبر 2020 به بررسی تازه های مربوط به مدیریت ارست تنفسی اطفال و استفاده از وسایل بازخورد و تشریح عملکرد احیاگران می پردازیم.
جلسه قابل استفاده است. [قابل خرید]
جلسه ۱۴

نحوه کار با AED در دفیبریلاتور دستی

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۱۲-۱۷ (۱۵:۳۳) - مهلت استفاده: ۳ سال

درباره این جلسه

دکتر حمید رضا ریحانی
جلسه قابل استفاده است. [قابل خرید]
جلسه ۱۵

نحوه کار با دفیبریلاتور دستی

شروع جلسه (از لحظه خرید): ۱۳۹۹-۱۲-۱۷ (۱۵:۳۳) - مهلت استفاده: ۳ سال

درباره این جلسه

در این جلسه آشنایی با دفیبریلاتور دستی را مطرح می کنیم.
جلسه قابل استفاده است. [قابل خرید]
آزمون نهایی

آزمون احیاء پایه

آزمون در تاریخ ۱۳۹۹ / ۱۰ / ۱۶ در ساعت ۶:۰۷ برگزار میشود

زمان آزمون به پایان رسیده است ورود به آزمون
اساتــید
نظرات

موردی برای نمایش وجود ندارد...